ឱកាសឈ្នះរង្វាន់តាមរយៈការចូលរួមឆ្លើយសំណួរជាមួយ “ពិសី”

លក្ខណ្ឌនៃការចូលរួម

១. អំពីកម្មវិធី៖

កម្មវិធីឆ្លើយសំណួរជាមួយ “ពិសី” ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារ (APLE) ក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងស្ដីពីការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ដូចជាការរាយការណ៍ ស្វែងរកជំនួយសម្រាប់កុមាររងគ្រោះ និងការស្វែងយល់បន្ថែមតាមរយៈ “ពិសី” ដែលជាជំនួយការឌីជីថលរបស់អង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារ (APLE) ។

២. រយៈពេល៖

កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ រហូតដល់ថ្ងៃទី ២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣។

៣. ទីតាំង៖

 ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា

៤. អ្នកដែលអាចចូលរួមបាន៖

អ្នកដែលអាចចូលរួម៖ កុមារ និងយុវជនដែលមានអាយុចាប់ពី​១៣ឆ្នាំឡើង ឪពុកម្ដាយឬអ្នកមើលថែកុមារ អ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធ ឬសាធារណៈជនទូទៅ។

អ្នកដែលមិនអាចចូលរួម៖ បុគ្គលិករបស់អង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារ (APLE) និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ នឹងមិនមានសិទ្ធចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះឡើយ។

៥. រង្វាន់រួមមាន៖ 

លេខរៀង រង្វាន់ ចំនួន
កាសប៊្លូធូ JBL Tune 510BT ៣ រង្វាន់
នាឡិកា Mi Band 7 ៥ រង្វាន់
ដបទឹក APLE ២៤ រង្វាន់
សរុប ៣២រង្វាន់

៦. ការចូលរួមឆ្លើយសំណួរ៖

អ្នកចូលរួមទាំងអស់ត្រូវបានតម្រូវឱ្យឆ្លើយសំណួរជាមួយនឹង “ពិសី” ដែលជាប្រព័ន្ធជំនួយការឌីជីថលនៅហ្វេសបុកផេកផ្លូវការរបស់អង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារ (APLE Cambodia) ដោយចូលទៅឆ្លើយសំណួរទាំង១០ ស្ដីពីសុវត្ថិភាពកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់។

អ្នកចូលរួមត្រូវមានសិទ្ធគ្រប់គ្រាន់ និងគោរពតាមគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនហ្វេសបុក

អ្នកចូលរួមត្រូវប្រើគណនីហ្វេសបុកផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីទៅឆ្លើយសំណួរ

៧. ការជ្រើសរើសយកអ្នកឈ្នះរង្វាន់៖

 អ្នកដែលទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់ក្នុងតារាងពិន្ទុចាប់ពី ៨ពិន្ទុឡើងនឹងត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ការចាប់ឆ្នោតឈ្នះរង្វាន់កាសប៊្លូធូ JBL Tune 510BT និងនាឡិកា Mi Band 7 ដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធីស្វ័យប្រវត្ថិដែលគេនិយមប្រើប្រាស់ទូទៅ និងសុក្រិត។ ដោយឡែកអ្នកចូលរួមទាំងអស់ក៍នឹងមានឱកាសឈ្នះដបទឹករក្សាសីតុណ្ហភាពពីអង្គការសកម្មភាព ដើម្បីកុមារ(APLE)ផងដែរ។

៨. ការប្រកាសអំពីអ្នកឈ្នះរង្វាន់

អ្នកឈ្នះរង្វាន់នឹងត្រូវបានប្រកាសនៅលើហ្វេសបុកផ្លូវការរបស់អង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារ (APLE Cambodia)នាថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ បន្ទាប់ពីកម្មវិធីឆ្លើយសំណួរត្រូវបានបញ្ចប់។ អ្នកឈ្នះទាំងអស់ក៍នឹងត្រូវបានទាក់ទងតាមប្រអប់សាររបស់ពួកគេផងដែរ។

៩. ឯកជនភាពទិន្ន័យ

សូមអានលម្អិតអំពីគោលកាណ៍រឯកជនភាពអំពីការប្រើប្រាស់ជំនួយការឌីជីថលរបស់អង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារ(APLE)នៅទីនេះ

១០.​​ លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ

អ្នកចូលរួមឆ្លើយសំណួរដែលមានអាយុ១៣ ដល់ក្រោម ១៨ឆ្នាំ ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះតម្រូវឲ្យពួកគេមានតំណាង ឬការធានាពីឪពុកម្ដាយ​ ឬអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់ដោយអនុឡោមតាមគោលការណ៍ស្ដីពីឯកជនភាព និងគោលនយោបាយស្ដីពីការការពារកុមាររបស់អង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារ(APLE)។

រាល់រង្វាន់ទាំងអស់មិនអាចប្ដូរជាសាច់ប្រាក់បានឡើយ។

អង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារ​ (APLE) សូមរក្សាសិទ្ធក្នុងការកែប្រែលក្ខណ្ឌខាងលើក្នុងករណីចាំបាច់។

en_USEnglish

Cookie Policy

We use cookies to personalize and improve your browsing experience. By clicking ‘Accept All’, you agree to  the policy. Click Read Policy to find out more about our cookie policy.