ព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងមកដល់៖ នាយកប្រតិបត្តិអេភីអិលត្រូវថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាទេសចរណ៍មេគង្គឆ្នាំ ២០១៦

លោកសិលាសំលាងនាយកប្រតិបត្តិ APLE នឹងចូលរួមវេទិកាទេសចរណ៍មេគង្គនៅថ្ងៃទី ៦ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៦ ក្នុងនាមជាវាគ្មិន។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចុចត្រង់នេះ៖ http://www.mekongtourismforum.org/…/experiential-tourism-w…/

kmKhmer
រមូរទៅកំពូល

គោលការណ៍ឃុកឃី

យើងប្រើខូឃីស៍ដើម្បីធ្វើបដិរូបកម្មនិងកែលម្អបទពិសោធន៍រុករករបស់អ្នក។ ដោយចុច 'យល់ព្រមទាំងអស់' អ្នកយល់ព្រមនឹងគោលការណ៍នេះ។