ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារនៅកម្ពុជា៖ និន្នាការបច្ចុប្បន្ននិងការឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

នៅពេលដែលសិទ្ធិកុមារអន្តរជាតិ ១ សប្តាហ៍ត្រូវបានបញ្ជូនទៅអង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារហៅកាត់ថាអេភីអេល នៅឆ្នាំនេះការរំលោភលើផ្លូវភេទដែលបានកើតនៅលើកុមារានិងកុមារីនៅកម្ពុជាមានចំនួនប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ប្រហែលគ្នា អង្គការអេភីអេលដែលធ្វើការប្រឆាំងនឹងការរំលោភផ្លូវភេទនិងកេងកងកិត្តិយសលើកុមារនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថា រកឃើញនេះគឺជានិមិត្តសញ្ញាថ្មីដែលទាមទារឱ្យមានការរឹតបន្តឹងការរំលោភផ្លូវភេទមិនត្រូវចំពោះតែក្មេងស្រីនោះទេ តែសម្រាប់ក្មេងប្រុសៗផងដែរ។ នាងហ៊ានសុជាតានៃវីអូអេបានជួបសម្ភាសន៍បណ្តាញអ៊ិនធឺណិតវែរតាក់ទិចទាក់ទងនឹងអង្គការនៃអង្គការអេភីអេលអំពីស្ថានភាពចុងក្រោយនៃការរំលោភបំពានកុមារនៅ កម្ពុជា។

បទសម្ភាសន៍របស់បុគ្គលិកអេភីលីជាមួយវិទ្យុវីអូអេខ្មែរនៅថ្ងៃទី ២៨ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៦ លើប្រធានបទ៖ "ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារនិងការកេងប្រវ័ញ្ចនៅកម្ពុជា៖ និន្នាការបច្ចុប្បន្ននិងការឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព" ជាមួយសម្លេងជាភាសាខ្មែរ៖ http://khmer.voanews.com/a/3349120.html

អត្ថបទដែលអ្នកប្រហែលជាចូលចិត្ត

ចែករំលែកអត្ថបទនេះ។

ចែករំលែកនៅលើ facebook
ចែករំលែកនៅលើ twitter
ចែករំលែកនៅលើ whatsapp
ចែករំលែកនៅលើ telegram
ចែករំលែកនៅលើ email
kmKhmer
រមូរទៅកំពូល

គោលការណ៍ឃុកឃី

យើងប្រើខូគីដើម្បីធ្វើបដិរូបកម្ម និងកែលម្អបទពិសោធន៍រុករករបស់អ្នក។ ដោយចុច 'ទទួលយកទាំងអស់' អ្នកយល់ព្រមចំពោះគោលការណ៍នេះ។