គោលការណ៍ឯកជនភាព Chatbot

APPLE chatbot ជាមួយនឹងឈ្មោះដែលបានផ្តល់ឱ្យ ពិសី? មិន​មែន​ជា​មនុស្ស​ពិត​ទេ វា​គឺ​ជា​បុគ្គលិក​លក្ខណៈ​ដែល​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន APLE Cambodia ដោយ​ប្រើ​កម្មវិធី​កុំព្យូទ័រ – chatbot។ APLE chatbot ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងទំព័រ Facebook, គេហទំព័រ, WhatsApp និង Telegram របស់ APLE ប៉ុន្តែកម្មវិធីត្រូវបានបង្ហោះនៅលើវេទិកាមួយផ្សេងទៀត - Manychat ដែលត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងវេទិកាដែលយើងបញ្ចូល chatbot ចូលទៅក្នុង។

 

នៅ APLE Cambodia យើងមានគោលបំណងធានាថាអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ត្រូវបានគាំទ្រដើម្បីឱ្យមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាព ហើយឯកជនភាពរបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើង។ APLE chatbot ប្រមូលព័ត៌មាន (ទិន្នន័យ) អំពីអ្នក ដើម្បីជួយកែលម្អសេវាកម្មរបស់វា និងជួយអ្នកឱ្យទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតពីអ្វីដែល APLE chatbot មានផ្តល់ជូន។ នៅពេលយើងប្រមូលទិន្នន័យរបស់អ្នក យើងធានាថាវាត្រូវបានរក្សាទុកដោយសុវត្ថិភាព ហើយយើងគោរពភាពឯកជនរបស់អ្នកគ្រប់ពេលវេលា។

 

អ្នកបានចូលប្រើ APLE chatbot តាមរយៈគណនីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមសកម្មរបស់អ្នក ដូច្នេះហើយយើងសន្មត់ថាអ្នកមានសិទ្ធិចូលប្រើគណនីនេះ និងបំពេញតាមតម្រូវការសម្រាប់ការចូលប្រើនោះ។

តើព័ត៌មានអ្វីខ្លះដែលយើងប្រមូលពីអ្នក។

APLE Cambodia ដែលគាំទ្រ APLE chatbot អាចមើលទិន្នន័យរបស់អ្នក ខណៈពេលកំពុងបំពេញការងាររបស់ពួកគេ។ បុគ្គលិកទាំងអស់ដែលមានសិទ្ធិចូលប្រើទិន្នន័យរបស់ APLE chatbot ត្រូវបានជ្រើសរើសយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ហើយជាកម្មវត្ថុស្របច្បាប់នៃស្តង់ដារខ្ពស់របស់ APLE Cambodia លើគោលនយោបាយការពារកុមារ។

លើសពីនេះទៀត ពេលខ្លះយើងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុន ភ្នាក់ងារ និងផលិតផលសូហ្វវែរមួយចំនួនដែលមានកំណត់ (ភាគីទីបី) ដើម្បីជួយយើងបង្កើត និងគ្រប់គ្រង APLE chatbot ។ ដៃគូមួយចំនួនរបស់យើងអាចមានសិទ្ធិចូលប្រើទិន្នន័យរបស់អ្នក។ ភាគីទីបីណាមួយដែលមានសិទ្ធិចូលប្រើទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ក៏នឹងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយយើងអំពីការរក្សាការសម្ងាត់ និងសុវត្ថិភាពផងដែរ។

ភាគីទីបីដែលយើងចែករំលែកទិន្នន័យរួមមាន:

  • ដៃគូបច្ចេកវិទ្យា៖ Colowi Co. Ltd. គឺជាដៃគូបច្ចេកវិទ្យារបស់ APLE Cambodia ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធី APLE chatbot។ បុគ្គលិករបស់ Colowi បានសាងសង់ APLE chatbot និងជួយយើងរក្សា និងកែលម្អ chatbot ។
  • ដៃគូទិន្នន័យ៖ យើងអាចចែករំលែកទិន្នន័យជាមួយដៃគូទាំងនេះ ដើម្បីឱ្យយើងយល់ពីរបៀបដែលមនុស្សធ្វើអន្តរកម្មជាមួយ APLE chatbot អ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ និងរបៀបដែល APLE chatbot អាចប្រសើរឡើង។  
  • កម្មវិធីភាគីទីបី៖ វេទិកាជាច្រើនត្រូវបានប្រើដើម្បីអនុវត្ត និងគាំទ្រ APLE chatbot ។ ពួកគេរួមមាន Manychat, Facebook, Messenger, WhatsApp និង Telegram ។

យើងនឹងមិនចែករំលែកព័ត៌មានរបស់អ្នកជាមួយភាគីទីបី ដើម្បីប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងទីផ្សារឡើយ។ ហើយយើងនឹងមិនជួល ឬលក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅឱ្យអាជីវកម្ម ឬស្ថាប័នណាមួយផ្សេងទៀតឡើយ។

អ្វី​ដែល​អ្នក​អាច​ធ្វើ​បាន

APLE chatbot “Pisey” ពឹងផ្អែកលើវេទិកាដែលរួមបញ្ចូល chabot រួមមាន Facebook, Messenger, WhatsApp និង Telegram ហើយយើងមិនមានការគ្រប់គ្រងលើវេទិកាទាំងនោះ ឬរបៀបដែលពួកគេប្រើវាទេ។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាបច្ចេកទេស កំហុស ឬការរំលោភបំពានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងវេទិកាទាំងនោះ នោះពួកគេអាចប៉ះពាល់ដល់ APLE chatbot ។

អ្នកអាចលុបសាររបស់អ្នកទៅកាន់ APLE chatbot ពីគណនីរបស់អ្នក ប៉ុន្តែវានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ច្បាប់ចម្លងដែលមាននៅលើ APLE chatbot នោះទេ។ រាល់សារដែលអ្នកផ្ញើគឺត្រូវបានទទួល និងរក្សាទុកនៅក្នុងវេទិការួមបញ្ចូលគ្នា ក៏ដូចជានៅក្នុងសេវាកម្មភាគីទីបីផ្សេងទៀតដែលយើងបានរាយខាងលើ។

អ្នកអាចស្នើសុំឱ្យយើងលុបទិន្នន័យទាំងអស់ដែលយើងមានអំពីអ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ឱ្យយើងលុបទិន្នន័យរបស់អ្នក អ្នកនឹងត្រូវបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មផងដែរ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ មានពេលខ្លះដែលយើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងស្ថិតិ ឬការស្រាវជ្រាវ ឬដើម្បីជួយ APLE Cambodia កែលម្អការងារការពារកុមារតាមអ៊ីនធឺណិត។ ក្នុងករណីទាំងនេះ នៅពេលដែលយើងលុបទិន្នន័យដែលទាក់ទងនឹងអ្នក ទិន្នន័យអនាមិកមួយចំនួន (មានន័យថាវាមិនអាចប្រើដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកបានទេ) ទាក់ទងនឹងអន្តរកម្មរបស់អ្នកជាមួយ APLE chatbot អាចស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់យើង។ អ្នកអាចផ្ញើអ៊ីមែលមកយើងតាមអ៊ីម៉ែល reportabuse@aplecambodia.org ដើម្បីស្នើសុំទិន្នន័យរបស់អ្នកដែលត្រូវលុប ឬប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរផ្សេងទៀតអំពីទិន្នន័យរបស់អ្នក។

អ្នកក៏អាចស្នើសុំឱ្យទទួលច្បាប់ចម្លងនៃទិន្នន័យដែលយើងកាន់អំពីអ្នក ឬកែតម្រូវព័ត៌មានណាមួយ។ យើងនឹងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើក្នុងរយៈពេលមួយខែ។

គោលបំណងផ្លូវច្បាប់

យើងអាចបង្ហាញព័ត៌មានអំពីអ្នក ប្រសិនបើយើងតម្រូវឱ្យធ្វើដូច្នេះដោយច្បាប់ ឬនៅពេលដែលយើងជឿថាការបង្ហាញគឺជាការចាំបាច់ ឬសមស្រប ដើម្បីការពារការខូចខាតរាងកាយ ឬការបាត់បង់ហិរញ្ញវត្ថុ ឬពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតលើសកម្មភាពខុសច្បាប់ដែលសង្ស័យ ឬជាក់ស្តែង។ 

kmKH
Powered by TranslatePress