អំពីបណ្តាញទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍

បង្កើតឡើង និងដំណើរការដោយ អេភីអេ ខេមបូឌា តាំងពីឆ្នាំ 2015 ដោយមានការគាំទ្រពី សមាគម INHOPE នៃបណ្តាញទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍អ៊ីនធឺណិត, បណ្តាញទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ឈានមុខគេនៅលើពិភពលោកបច្ចុប្បន្នមានសមាជិកចំនួន 52 ដែលកំពុងប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសចំនួន 46 ជុំវិញពិភពលោក។ 

Hotline សហការជាមួយការអនុវត្តច្បាប់ និងឧស្សាហកម្ម។

បណ្តាញទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍តាមអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងការអនុវត្តច្បាប់ អ្នកផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិត/អេឡិចត្រូនិក និងបណ្តាញទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ផ្សេងទៀតនៅជុំវិញពិភពលោក ដែលផ្តល់លទ្ធភាពឱ្យមានការជូនដំណឹងទាន់ពេលវេលា និងការលុបរូបភាពដែលមានខ្លឹមសារខុសច្បាប់ និងបំពានលើកុមារ។

Hotline ផ្តល់នូវតំណភ្ជាប់ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ការពារនៃអន្តរាគមន៍។

Hotline ធានាថាបញ្ហាត្រូវបានបញ្ជូនទៅសមត្ថកិច្ចដើម្បីស៊ើបអង្កេត ហើយជនរងគ្រោះត្រូវបានជួយសង្គ្រោះ។ 

Hotline បើកការជួយសង្គ្រោះ និងគាំទ្រដល់ជនរងគ្រោះ។

Hotline ជួយឱ្យសមត្ថកិច្ចកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងជួយសង្គ្រោះកុមាររងគ្រោះជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលវាសំដៅលើពួកគេ។ វាក៏ជួយកុមារ និងគ្រួសាររបស់ពួកគេឱ្យទទួលបានសេវាគាំទ្រសមរម្យតាមរយៈការវាយតម្លៃតម្រូវការ និងការបញ្ជូន ដែលត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយក្រុម APLE ។

សំណួរ​ដែលគេ​ច្រើន​សួរ

ISP តំណាងឱ្យអ្នកផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិត ដែលមានន័យថាអង្គការដែលផ្តល់ការតភ្ជាប់ទៅអ៊ីនធឺណិត។ នេះក៏សំដៅទៅលើ ESP?s (អ្នកផ្តល់សេវាអេឡិចត្រូនិច)

សេចក្តីជូនដំណឹង និងការបញ្ជារលុបចេញ គឺជានីតិវិធីមួយសម្រាប់សួរអ្នកផ្តល់សេវាបង្ហោះ (HP) ឬម៉ាស៊ីនស្វែងរកឱ្យដកចេញភ្លាមៗ ឬបិទការចូលប្រើព័ត៌មានខុសច្បាប់ មិនពាក់ព័ន្ធ ឬហួសសម័យដែលបង្ហោះនៅលើពួកវា។
សេវាកម្ម។

បណ្តាញទូរស័ព្ទបន្ទាន់អាចឱ្យសាធារណជនរាយការណ៍ដោយអនាមិកនូវសម្ភារៈអនឡាញដែលពួកគេសង្ស័យថាអាចខុសច្បាប់។ អ្នកវិភាគបណ្តាញទូរស័ព្ទបន្ទាន់នឹងស៊ើបអង្កេតរបាយការណ៍នេះ ហើយប្រសិនបើត្រូវបានបញ្ជាក់ថាខុសច្បាប់ ពួកគេធ្វើសកម្មភាពដើម្បីលុបមាតិកាចេញពីអ៊ីនធឺណិតឱ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

មាតិកា (CSAM) ដែលត្រូវបានដកចេញគឺជាត្រាពេលវេលាដែលបានកត់ត្រានៅលើ ICCAM នៅពេលដែលខ្សែទូរស័ព្ទបន្ទាន់បញ្ជាក់ថារូបភាព និង/ឬវីដេអូត្រូវបានដកចេញពីអ៊ីនធឺណិត។