វគ្គសិក្សាតាមអនឡាញ

ចូលរួមវគ្គសិក្សាតាមអនឡាញជាមួយ
អង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារ

បង្កើនចំណេះដឹងរបស់អ្នកនិងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សា.

វគ្គសិក្សា ១ សម្រាប់កុមារ

ការពារខ្លួនខ្ញុំនិងអ្នកដទៃពីការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទតាមអនឡាញ

វគ្កសិក្សានេះនឹងផ្តល់អោយអ្នកនូវចំណេះដឹងអំពីហានិភ័យផ្សេងៗចំពោះកុមារ​ ដោយផ្តោតលើការការពារកុមារអោយមានសុវត្ថិភាពពីការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទតាមអានឡាញ។

ការពារខ្លួនខ្ញុំនិងអ្នកដទៃពីការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទតាមអនឡាញ

៣ មេរៀន - រយះពេលប្រហែល ៤ ម៉ោង
ចូលមើល

វគ្គសិក្សា ២ សម្រាប់ឪពុកម្តាយ

ការពារកូនរបស់យើងពីការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទតាមអនឡាញ

ក្នុងវគ្គនេះ អ្នកនឹងរៀនអំពីសុវត្ថិភាពអនឡាញ ហានិភ័យចំពោះកុមារ និងរបៀបដែលអ្នកអាចការពារកុមារនិងផ្តល់អោយពួកគេនូវបទពិសោធន៍នៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។

ការពារកូនរបស់យើងពីការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទតាមអនឡាញ

៤ មេរៀន រយះពេលប្រហែល ៤ម៉ោង​និង ៣០នាទី​
ចូលមើល

វគ្គសិក្សា ៣ សម្រាប់អ្នកអាជីព

រក្សាកុមារអោយមានសុវត្ថិភាពពីការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទតាមអ៊ីនធឺណិត

តាមរយៈវគ្គសិក្សានេះ អ្នកនឹងតម្រូវឲ្យផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើស្ថាភាពមួយចំនួនលើ​អនឡាញ​ ដែលកុមារអាចប្រឈមទៅនឹងការរំលោភបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទតាមអ៊ីនធឺណេត និងស្គាល់ពីវិធីអនុវត្តនូវវិធានការណ៍សុវត្ថិភាពដើម្បីការពារកុមារពីគ្រោះថ្នាក់នៅពេលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត។

រក្សាកុមារអោយមានសុវត្ថិភាពពីការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទតាមអ៊ីនធឺណិត

៦ មេរៀន រយះពេលប្រហែល ៦ម៉ោង
ចូលមើល

សក្ខីភាពមួយចំនួន

អ្វីដែលអ្នកសិក្សា និយាយអំពីយើង

en_USEnglish
Scroll to Top

Cookie Policy

We use cookies to personalize and improve your browsing experience. By clicking ‘Accept All’, you agree to  the policy.