គោលការណ៍ឃុកឃី

សូមអានគោលការណ៍ឃុកឃីនេះ (“ គោលនយោបាយឃុកឃី”,“ គោលនយោបាយ”) ដោយប្រុងប្រយ័ត្នមុននឹងប្រើគេហទំព័រ aplecambodia.org (“ គេហទំព័រ”,“ សេវាកម្ម”) ដែលដំណើរការដោយអេភីលខេមបូឌា (“ យើង”,“ យើង”,“ របស់យើង”) ។

តើខូឃីគឺជាអ្វី? 

គេហទំព័រអេភីអេលប្រើមុខងារចាំបាច់និងខូឃីស៍វិភាគដែលប្រមូលនិងរាយការណ៍ព័ត៌មានអនាមិកដើម្បីជួយ
ផ្តល់ការយល់ដឹងអំពីរបៀបដែលអ្នកទស្សនាធ្វើអន្តរកម្មជាមួយគេហទំព័រអេភីអិល

ខូឃីស៍គឺជាឯកសារតូចមួយនៃអក្សរនិងលេខដែលមានព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពរុករក។ នៅពេលណាដែលអ្នកទៅទស្សនាអេ
គេហទំព័រគេហទំព័រផ្ញើខូឃីស៍ទៅឧបករណ៍ដែលអ្នកកំពុងប្រើ។ ឧបករណ៍របស់អ្នករក្សាទុកខូឃីស៍នេះដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងឯកសារនោះ
ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក ពួកវាអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងៗគ្នាដូចជាការប្តូរវេបសាយតាមបំណង
អ្នកប្រើប្រាស់ពិសេសជួយអ្នកប្រើប្រាស់រុករកគេហទំព័រធ្វើឱ្យបទពិសោធន៍គេហទំព័ររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រសើរឡើងនិងរក្សាទុកចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់និងព័ត៌មានចូល។

តើខូឃីស៍ប្រភេទណាដែលត្រូវប្រើ?

ខូឃីចាំបាច់ត្រូវការអនុញ្ញាតឱ្យយើងផ្តល់ជូនអ្នកនូវបទពិសោធន៍នៃការរុករកដ៏ល្អបំផុតនៅពេលទស្សនានិងរុករកតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងនិងការប្រើប្រាស់លក្ខណៈពិសេសរបស់វា។ ឧទាហរណ៍ខូឃីស៍ទាំងនេះអនុញ្ញាតឱ្យយើងទទួលស្គាល់ថាអ្នកបានបង្កើតគណនីហើយបានចូលទៅក្នុងគណនីនោះ។

ខូឃីមុខងារ

មុខងារឃុកឃីអនុញ្ញាតឱ្យយើងដំណើរការគេហទំព័រដោយអនុលោមតាមជម្រើសដែលអ្នកធ្វើ។ ឧទាហរណ៍យើងនឹងស្គាល់ឈ្មោះអ្នកប្រើរបស់អ្នកហើយចងចាំពីរបៀបដែលអ្នកប្តូរវេបសាយកំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចនាពេលអនាគត

ឃុកឃីវិភាគអាចឱ្យយើងនិងសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីប្រមូលទិន្នន័យសរុបសម្រាប់គោលបំណងស្ថិតិអំពីរបៀបដែលអ្នកទស្សនារបស់យើងប្រើគេហទំព័រ។ ខូឃីស៍ទាំងនេះមិនមានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាឈ្មោះនិងអាស័យដ្ឋានអ៊ីមែលហើយត្រូវបានប្រើដើម្បីជួយយើងកែលម្អបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក។

របៀបដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចលុបខូឃីស៍នៅលើឧបករណ៍របស់ពួកគេ

ប្រសិនបើអ្នកចង់ដាក់កម្រិតឬរារាំងខូឃីស៍ដែលត្រូវបានកំណត់ដោយគេហទំព័រអេភីអិលអ្នកអាចធ្វើដូច្នេះតាមរយៈការកំណត់កម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។ ជាជម្រើសអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.internetcookies.org ដែលមានព័ត៌មានទូលំទូលាយអំពីរបៀបធ្វើ
នេះនៅលើឧបករណ៍អ៊ីនធឺណិតនិងឧបករណ៍ផ្សេងៗជាច្រើន។ ការបិទខូឃីស៍ឬការបដិសេធកម្មវិធីរបស់ពួកគេនៅលើគេហទំព័រអេភីអិលនឹងមិនបង្កឱ្យមានដំណើរការខុសប្រក្រតីនៅលើគេហទំព័រទេ។

kmKhmer
រមូរទៅកំពូល

គោលការណ៍ឃុកឃី

យើងប្រើខូឃីស៍ដើម្បីធ្វើបដិរូបកម្មនិងកែលម្អបទពិសោធន៍រុករករបស់អ្នក។ ដោយចុច 'យល់ព្រមទាំងអស់' អ្នកយល់ព្រមនឹងគោលការណ៍នេះ។