បានបដិសេធ

: rtrim(): ការ​ឆ្លង​ផុត​សូន្យ​ទៅ​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ #1 ($string) នៃ​ខ្សែអក្សរ​ប្រភេទ​ត្រូវ​បាន​បដិសេធ​ក្នុង /domains/aplecambodia.org/DEFAULT/wp-includes/formatting.php នៅលើបណ្តាញ 2831

kmKH
Powered by TranslatePress