ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

អេភីអេល គឺជាអង្គការការពារកុមារឈានមុខគេ ដែលមានគោលបំណងតែមួយគត់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពាន និងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារនៅកម្ពុជា។ យើងក៏ជាផ្នែកសំខាន់នៃបណ្តាញសកលដែលផ្តោតលើការការពារកុមារ និងសិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌។

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកមូលហេតុដ៏ល្អដើម្បីគាំទ្រ សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។ រួមគ្នាយើងអាចបង្កើតភាពខុសគ្នាពិតប្រាកដ។

ទូរស័ព្ទ៖ +855 023 996 351 / 012 584 194

ខ្សែទូរស័ព្ទបន្ទាន់ ២៤/៧៖ ០៩២ ៣១១ ៥១១

អ៊ីមែល៖ info@aplecambodia.org

kmKH
Powered by TranslatePress