ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារ និងការរំលោភបំពានលើអ៊ីនធឺណិត

យុទ្ធសាស្ត្រការពារ និងឆ្លើយតបរបស់យើងចំពោះការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារ និងការរំលោភបំពានលើអ៊ីនធឺណិត

ហេតុអ្វីបានជាកុមារត្រូវការការការពារតាមអ៊ីនធឺណិត

ការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់អ៊ិនធឺណិតក្នុងចំណោមកុមារ បង្ហាញឱ្យយើងនូវឱកាសដ៏ល្អមួយដើម្បីផ្តល់ឱ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយនូវជំនាញបច្ចេកវិទ្យាទំនើប។ ជាមួយនឹងជំនាញទាំងនេះ ពួកគេអាចភ្ជាប់គ្នា រៀន និងស្វែងយល់ពីពិភពលោកតាមរបៀបដែលពីមុនមិននឹកស្មានដល់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងត្រូវតែចងចាំអំពីហានិភ័យ និងគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមានជាមួយអ៊ីនធឺណិត។ ក្នុងនាមសហគមន៍ យើងអាចធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបំពាក់ឱ្យកូនៗរបស់យើងនូវចំណេះដឹង និងឧបករណ៍នានា ដើម្បីទទួលស្គាល់ និងជៀសវាងហានិភ័យទាំងនេះ។ តាមរយៈការធ្វើដូច្នេះ យើងផ្តល់សិទ្ធិអំណាចឱ្យពួកគេគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាព និងសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេតាមអ៊ីនធឺណិត។ ជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នារបស់យើង យើងអាចបង្កើតពិភពអនឡាញដែលមានសុវត្ថិភាពជាងមុនសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា និងធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ៊ីនធឺណិតនៅតែជាកន្លែងនៃលទ្ធភាព និងវិជ្ជមានគ្មានទីបញ្ចប់សម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ។

ការបង្ការ

យុទ្ធសាស្ត្រអប់រំ និងការយល់ដឹង

ការយល់ដឹង និងការអប់រំ

សារៈសំខាន់នៃការយល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាព និងការអប់រំតាមអ៊ីនធឺណិតមិនអាចនិយាយលើសពីនេះបានទេ ជាពិសេសនៅពេលនិយាយអំពីការការពារកុមារពីការរំលោភបំពាន និងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទ។ ជាមួយនឹងលទ្ធភាពដ៏ធំនៃពិភពនិម្មិត វាមិនមែនជារឿងចម្លែកទេដែលកុមារត្រូវប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យផ្សេងៗ រួមទាំងខ្លឹមសារមិនសមរម្យ ការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិត និងការតុបតែងខ្លួន។

នោះហើយជាមូលហេតុដែល APLE ប្តេជ្ញាផ្តល់កម្មវិធីអប់រំសុវត្ថិភាពតាមអ៊ីនធឺណិតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដែលផ្តល់ឱ្យកុមារនូវជំនាញចាំបាច់ក្នុងការទទួលស្គាល់ការគំរាមកំហែងដែលអាចកើតមាន និងបង្កើតទំនាក់ទំនងប្រកបដោយសុខភាពល្អជាមួយអ្នកដទៃតាមអ៊ីនធឺណិត។ កម្មវិធីទាំងនេះជួយកុមារឱ្យយល់ពីគ្រោះថ្នាក់នៃអ៊ីនធឺណិត និងទទួលខុសត្រូវចំពោះអាកប្បកិរិយាឌីជីថលរបស់ពួកគេ។ លើសពីនេះ កម្មវិធីរបស់ APLE ផ្តល់អំណាចដល់កុមារក្នុងការការពារខ្លួនពីការគំរាមកំហែងដែលអាចកើតមាន និងជួយពួកគេក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងរាយការណ៍អំពីអាកប្បកិរិយាមិនសមរម្យដល់មនុស្សពេញវ័យដែលគួរឱ្យទុកចិត្ត ឬសេវាកម្មការពារកុមារ។ តាមរយៈការលើកកម្ពស់ការអប់រំសុវត្ថិភាពតាមអ៊ីនធឺណិត APLE មានគោលបំណងធានាថា កុមារអាចរុករកពិភពឌីជីថលប្រកបដោយទំនុកចិត្ត និងសុវត្ថិភាព និងរីករាយជាមួយបទពិសោធន៍វិជ្ជមានលើអ៊ីនធឺណិត។

ការបង្ការ

ការបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យការពារ

ការបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ឪពុកម្តាយ អ្នកអប់រំ អ្នកជំនាញជួរមុខ

APLE ផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលដ៏ទូលំទូលាយ ដើម្បីបំពាក់ឱ្យឪពុកម្តាយ អ្នកអប់រំ បុគ្គលិកសង្គម និងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខុមាលភាពកុមារដទៃទៀតនូវចំណេះដឹង និងជំនាញចាំបាច់ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពរបស់កុមារតាមអ៊ីនធឺណិត។ កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលរបស់យើងប្រើប្រាស់នូវការស្រាវជ្រាវចុងក្រោយបំផុត និងយុទ្ធសាស្រ្តជាក់ស្តែង ដើម្បីជួយអ្នកចូលរួមឱ្យយល់ពីភាពខុសប្លែកគ្នានៃគោលការណ៍សុវត្ថិភាពតាមអ៊ីនធឺណិត យុទ្ធសាស្រ្តការពារហានិភ័យ និងអន្តរាគមន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងករណីនៃការរំលោភបំពានលើអ៊ីនធឺណិត។ លើសពីនេះ យើងផ្តល់ការណែនាំអំពីរបៀបរាយការណ៍ពីកង្វល់ និងតាមដានសកម្មភាពលើអ៊ីនធឺណិតរបស់កុមារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ កម្មវិធីទាំងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អ្នកចូលរួម និងចែកចាយក្នុងលក្ខណៈទាក់ទាញ និងអន្តរកម្ម។

ការឆ្លើយតប

យុទ្ធសាស្ត្រកសាងសមត្ថភាព

ការកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់តួអង្គយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌ

ការវិនិយោគលើការកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់អ្នកជំនាញផ្នែកយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌគឺជាអាទិភាពចម្បងក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារ និងការរំលោភបំពានលើអ៊ីនធឺណិត។ អេភីអេល ឧទ្ទិសដល់ការផ្តល់នូវកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល និងការណែនាំដ៏ទូលំទូលាយ ដែលផ្តល់ឱ្យមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នូវចំណេះដឹង និងជំនាញចាំបាច់ ដើម្បីរក្សាបាននូវភាពជឿនលឿនចុងក្រោយបង្អស់នៃបច្ចេកទេស បច្ចេកវិទ្យា និងការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងវិស័យនេះ។ តាមរយៈការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទាំងនេះ អ្នកជំនាញផ្នែកយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌត្រូវបានបំពាក់ឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង ដើម្បីស្វែងរក និងឆ្លើយតបចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មផ្លូវភេទដែលបើកតាមអ៊ីនធឺណិតប្រឆាំងនឹងកុមារ និងដើម្បីការពារ និងការពារអនីតិជនដែលងាយរងគ្រោះ។ លើសពីនេះ ជាមួយនឹងការពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណ ស៊ើបអង្កេត និងកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតលើកុមារ មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់មានជំហរប្រសើរជាងមុន ដើម្បីធានាថាជនល្មើសនៃឧក្រិដ្ឋកម្មលើអ៊ីនធឺណិតលើកុមារត្រូវបាននាំមកកាត់ទោស។

ការឆ្លើយតប

យុទ្ធសាស្ត្រគាំទ្រជនរងគ្រោះ

ជំនួយជនរងគ្រោះ

កម្មវិធីជំនួយ និងជំនួយជនរងគ្រោះរបស់ APLE គឺដើម្បីធានាថាកុមាររងគ្រោះពីការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទ និងការរំលោភបំពានលើអ៊ីនធឺណិតអាចទទួលបានសេវាគាំទ្រចាំបាច់ និងយុត្តិធម៌។ យើងផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកចិត្តសាស្រ្តដោយផ្តោតលើការជួយកុមារឱ្យជាសះស្បើយ និងយកឈ្នះលើរបួស និងផលប៉ះពាល់យូរអង្វែងនៃការរំលោភបំពាន បន្ថែមពីលើការការពារផ្លូវច្បាប់។ យើងធ្វើការដោយសហការជាមួយភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឯកទេស ដើម្បីធានាថាជនរងគ្រោះកុមារទទួលបានជំនួយសង្គ្រោះ និងការធ្វើសមាហរណកម្មឡើងវិញដែលត្រូវការ។ នៅ APLE យើងមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ភាពអាចរកបាននៃវិធីសាស្រ្តពហុវិន័យដែលត្រូវបានកែសម្រួលដើម្បីបំពេញតម្រូវការបុគ្គលរបស់កុមារសម្រាប់ការគាំទ្រ និងការការពារ។

ការឆ្លើយតប

យុទ្ធសាស្ត្រអន្តរាគមន៌តាមបណ្តាញទូរស័ព្ទ

INHOPE Hotline

អ៊ីនធឺណិតបាននាំមកនូវបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនសម្រាប់ការអនុវត្តច្បាប់ និងអ្នកផ្តល់សេវាបង្ហោះក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការត្រួតពិនិត្យ និងការពារការចែករំលែកខ្លឹមសារច្បាស់លាស់ដោយជនល្មើស។ ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហានេះ APLE បានចូលទៅក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយ INHOPE ដើម្បីដំណើរការបណ្តាញទូរស័ព្ទបន្ទាន់ដែលតភ្ជាប់ជាសកល ដែលដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសម្ភារៈបំពានផ្លូវភេទលើកុមារតាមអ៊ីនធឺណិត ឬ CSAM ។ ខ្សែទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ផ្ដល់នូវបណ្តាញសម្ងាត់ និងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការរាយការណ៍អំពីករណីបែបនេះ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមាតិកាខុសច្បាប់ត្រូវបានស៊ើបអង្កេត និងដកចេញយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់សមស្របក្នុងករណីចាំបាច់។ បណ្តាញទូរស័ព្ទបន្ទាន់ផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណែតដើម្បីរាយការណ៍ករណីសង្ស័យនៃការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមអ៊ីនធឺណិត និងស្វែងរកជំនួយជំនាញ។

ការឆ្លើយតប

យុទ្ធសាស្ត្រអន្តរាគមន៌តាមបណ្តាញទូរស័ព្ទ

គម្រោង Arachnid

នៅឆ្នាំ 2022 APLE បានពង្រីកកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីកសាយភាយនៃសម្ភារៈបំពានផ្លូវភេទកុមារ (CSAM) តាមរយៈភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលកាណាដាសម្រាប់ការការពារកុមារ (C3P) ។ តាមរយៈកិច្ចសហការនេះ យើងបានចូលរួមកម្លាំងដើម្បីធ្វើការលើ Project Arachnid ដែលជាឧបករណ៍ច្នៃប្រឌិតថ្មី និងផ្តោតលើជនរងគ្រោះ ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងដែលកំពុងកើនឡើងនៃ CSAM នៅលើអ៊ីនធឺណិត។ គម្រោង Arachnid រួមបញ្ចូលគ្នានូវវិធីសាស្រ្តស្វែងរក CSAM ដោយស្វ័យប្រវត្តិជាមួយនឹងក្រុមអ្នកវិភាគទូទាំងពិភពលោក ដែលអនុញ្ញាតឱ្យយើងផ្ញើការជូនដំណឹងអំពីការដកយកចេញយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅកាន់អ្នកផ្តល់សេវាអេឡិចត្រូនិក។ កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នារបស់យើងអនុញ្ញាតឱ្យមានការឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សចំពោះសម្ភារៈដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ និងបំពានពាក់ព័ន្ធនឹងកុមារ ដោយផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយជាសកលដើម្បីរំខានដល់ការចែកចាយ CSAM ។ យើងមានមោទនភាពដែលបានពង្រឹងប្រព័ន្ធឆ្លើយតបដោយសហការជាមួយបណ្តាញទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ និងអង្គការការពារកុមារជុំវិញពិភពលោក។

ការបង្ការ

យុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធនាការសាធារណៈ

យុទ្ធនាការបង្ការ

នៅ APLE យើងបង្កើតយុទ្ធនាការ និងធនធានដែលមានឥទ្ធិពល ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងអំពីការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារនៅលើអ៊ីនធឺណិត។ គំនិតផ្តួចផ្តើមទាំងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីផ្តល់ឱ្យឪពុកម្តាយ អ្នកអប់រំ និងសហគមន៍នូវចំណេះដឹងដើម្បីកំណត់ និងទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏សាហាវទាំងនេះ។ យុទ្ធនាការរបស់យើងសង្កត់ធ្ងន់លើការប្រាស្រ័យទាក់ទងបើកចំហរវាងកុមារ និងមនុស្សពេញវ័យដែលគួរឱ្យទុកចិត្ត ដើម្បីបង្កើតកន្លែងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការពិភាក្សាជុំវិញការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទ និងលើកទឹកចិត្តឱ្យមានការរាយការណ៍សម្រាប់ការបង្ការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ យើងតស៊ូមតិយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគោលនយោបាយការពារកុមារតាមអ៊ីនធឺណិត ដែលផ្តល់អាទិភាពដល់សុវត្ថិភាពកុមារនៅលើអ៊ីនធឺណិត តាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាល សង្គមស៊ីវិល និងតួអង្គក្នុងវិស័យឯកជន។ ការប្ដេជ្ញាចិត្តរបស់ APLE ពង្រីកដល់គំនិតផ្តួចផ្តើមដែលដឹកនាំដោយសហគមន៍ជាសកល ដូចជា Safer Internet Day ដែលជួយលើកកម្ពស់បុព្វហេតុរបស់យើង។ យើងនៅតែប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះបេសកកម្មរបស់យើង ហើយបន្តជាអ្នកតស៊ូមតិដ៏មានឥទ្ធិពលសម្រាប់ការបញ្ចប់ការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារនៅលើអ៊ីនធឺណិត។