ក្មេងស្រីកម្ពុជាបង្ហាញពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទជនល្មើសពីរនាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់

ភ្នំពេញ៖ កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ បានចោទប្រកាន់ជនជាតិស៊ុយអែតម្នាក់ អាយុ៦៣ឆ្នាំ ពីបទល្មើសទិញពេស្យាចារកុមារ និងរួមភេទជាមួយអនីតិជនអាយុក្រោម១៥ឆ្នាំ តាមមាត្រា៣៤ និងមាត្រា៤២ នៃច្បាប់ស្តីពីការបង្រ្កាបមនុស្ស។ ការជួញដូរ និងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទ; និង​ស្ត្រី​ខ្មែរ​ម្នាក់​អាយុ​៣៣​ឆ្នាំ […]

ក្មេងស្រីរងគ្រោះតាមដងផ្លូវនៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារបានទទួលសំណងរដ្ឋប្បវេណីតាមរយៈសាលក្រមរបស់តុលាការស៊ុយអែត

ភ្នំពេញ ? កាលពីថ្ងៃទី 1 ខែតុលា ឆ្នាំ 2019 ក្មេងស្រីកម្ពុជាចំនួន 6 នាក់ដែលរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ បានទទួលសំណងចំនួន 23,250 ដុល្លារអាមេរិក បន្ទាប់ពីតុលាការស៊ុយអែតបានប្រកាសសាលក្រមប្រឆាំងនឹងជនជាតិស៊ុយអែត Ulf Christian Goransson ដែលបានរកឃើញថាមានពិរុទ្ធពីបទរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារ និងកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទ។ ក្នុងឆ្នាំ 2015 ក្មេងស្រីតាមដងផ្លូវចំនួន 6 នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ និង […]