ជួយយើងបញ្ចប់ ការកើនឡើងនៃការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារ

អ្វីដែលយើងធ្វើ

យើងធ្វើការនៅក្នុងកម្មវិធីអន្តរាគមន៍រួមចំនួនបួន ដោយអនុវត្តភាពជាដៃគូនៅទូទាំងភាគីពាក់ព័ន្ធជាច្រើន ក្នុងគោលបំណងធានាឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរសង្គម និងជាប្រព័ន្ធក្នុងការទប់ស្កាត់ការរំលោភបំពាន និងការការពារជនរងគ្រោះវ័យក្មេង។

ដើម្បីគាំទ្រ ឥទ្ធិពល និងតស៊ូមតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ និងការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃគោលនយោបាយ និងច្បាប់ដែលគិតគូរពីគោលការណ៍ណែនាំទាំង 4 ស្តីពីសិទ្ធិកុមារ ធានានូវការការពារដ៏ល្អបំផុតរបស់ពួកគេ ឧ. អ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់។ 

ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់តួអង្គយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌ ដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការស៊ើបអង្កេត និងកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មផ្លូវភេទលើកុមារ ដោយមានគោលបំណងធានានូវយុត្តិធម៌សម្រាប់កុមារ ការការពារឧក្រិដ្ឋកម្មកាន់តែច្រើន និងផលប៉ះពាល់ដល់ជនរងគ្រោះ។ 

ដើម្បីផ្តល់លទ្ធភាពទទួលបានការគាំទ្រពីវិបត្តិភ្លាមៗ ជំនួយផ្នែកច្បាប់ និងការបញ្ជូនទៅកាន់សេវាសមរម្យសម្រាប់ជនរងគ្រោះកុមារ និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ ខណៈពេលដែលការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អ្នកផ្តល់សេវាពហុវិន័យក្នុងការធ្វើការជាមួយជនរងគ្រោះកុមារ។  

ដើម្បីបំពាក់ និងផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់សហគមន៍ ឧស្សាហកម្ម និងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជាមួយនឹងចំណេះដឹង ជំនាញ និងឧបករណ៍ដែលត្រូវការដើម្បីកំណត់ និងឆ្លើយតបទៅនឹងការរំលោភបំពាន និងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារ ហើយចូលរួមពួកគេនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌការពារដ៏ទូលំទូលាយមួយ។ 

ការស្រាវជ្រាវពិសេស

ភស្តុតាងដើម្បីពិចារណាលើការអភិវឌ្ឍន៍មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម OneStop សម្រាប់ជនរងគ្រោះកុមារ?

ការស្រាវជ្រាវនេះស្វែងយល់ពីវិធីសាស្រ្តដែលមានស្រាប់រវាងតួអង្គសំខាន់ៗ និងកំណត់ភ័ស្តុតាងទាក់ទងនឹងចន្លោះប្រហោង និងការអនុវត្តជាវិជ្ជមាន ដើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍន៍សេវាកម្មដែលធានាបាននូវផលប្រយោជន៍ល្អបំផុតរបស់កុមារក្នុងអំឡុងពេលនីតិវិធីយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌ។

ការងារការពារកុមារតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់យើង។

ជាមួយនឹងការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតទំនើប ភាពងាយរងគ្រោះរបស់កុមារកំពុងកើនឡើងគួរឲ្យសោកស្តាយ។ យើងបានសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាល ការអនុវត្តច្បាប់ ឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាសកល និងបណ្តាញទូរស័ព្ទបន្ទាន់ជាសកល ដើម្បីការពារ និងឆ្លើយតបចំពោះការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមអ៊ីនធឺណិត។

ការបង្ការ

យើងចាត់វិធានការដើម្បីការពារ និងឆ្លើយតបទៅនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមអ៊ីនធឺណិត តាមរយៈការយល់ដឹងជាសាធារណៈ ការបណ្តុះបណ្តាលឯកទេស គោលនយោបាយ និងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងឧស្សាហកម្ម។

សេចក្តីជូនដំណឹង & ការលុបចោល

យើងដំណើរការប្រព័ន្ធរាយការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ ដើម្បីទទួលបាន និងដំណើរការសម្ភារៈរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារ ដែលអាចឱ្យខ្លឹមសារត្រូវបានដកចេញ និង/ឬករណីដែលត្រូវស៊ើបអង្កេត។

ជំនួយជនរងគ្រោះ

Hotline ជួយដល់ការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងជួយសង្គ្រោះកុមាររងគ្រោះ។ វាក៏ជួយកុមារ និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេឱ្យទទួលបានសេវាគាំទ្រសមរម្យតាមរយៈការបញ្ជូនបន្ត។

INHOPE Hotline

បញ្ឈប់ការចែករំលែកសម្ភារៈរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារនៅលើអ៊ីនធឺណិត

ក្នុងនាមជាសមាជិកនៃបណ្តាញទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍សកល INHOPE យើងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលនៃសម្ភារៈរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារនៅលើអ៊ីនធឺណិត។ កុមារត្រូវការការការពាររបស់យើងពីរូបភាពដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ និងកេងប្រវ័ញ្ចទាំងនេះ។ ជួយយើងរកវាហើយយកវាចុះ។ 

ការយល់ដឹងរបស់យើង និងអត្ថបទព័ត៌មាន

សៀមរាប៖ បន្ទាប់ពីសវនាការឯកជន សាលាដំបូងខេត្តសៀមរាប នៅថ្ងៃទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ បានចេញសាលក្រមផ្ដន្ទាទោស ជនជាប់ចោទជនជាតិខ្មែរ អាយុ១៩ឆ្នាំម្នាក់។

កាលពីថ្ងៃទី៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២៖ សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសសាលក្រមផ្តន្ទាទោសបុរសជនជាតិបារាំងអាយុ៥៦ឆ្នាំម្នាក់ពីទីក្រុងវីយហ្សុន ឱ្យជាប់ពន្ធនាគារ៥ឆ្នាំពីបទ

តុលាការខេត្តក្រចេះ បានរកឃើញបុរសជនជាតិអាមេរិកអាយុ៧៤ឆ្នាំម្នាក់ មានពិរុទ្ធពីបទញុះញង់ពេស្យាចារកុមារពាក់ព័ន្ធនឹងក្មេងប្រុសមិនទាន់គ្រប់អាយុ២នាក់ ហើយត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល៤ឆ្នាំ។

កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់បុរសអ្នកលក់អនឡាញជនជាតិខ្មែរអាយុ១៩ឆ្នាំម្នាក់មកពីខេត្តបាត់ដំបងពីបទចែកចាយរូបភាពអាសអាភាសពេញវ័យ តាមមាត្រា៣៩។

kmKhmer

សុវត្ថិភាពតាមអ៊ីនធឺណិត

ស្វែងយល់អំពីហានិភ័យតាមអ៊ីនធឺណិត របៀបកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ និងវិធីរក្សាសុវត្ថិភាព និងការពារអ្នកដទៃពីការកេងប្រវ័ញ្ចលើអ៊ីនធឺណិត

គោលការណ៍ឃុកឃី

យើងប្រើខូគីដើម្បីធ្វើបដិរូបកម្ម និងកែលម្អបទពិសោធន៍រុករករបស់អ្នក។ ដោយចុច 'ទទួលយកទាំងអស់' អ្នកយល់ព្រមចំពោះគោលការណ៍នេះ។ ចុចអានគោលការណ៍ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីគោលការណ៍ខូគីរបស់យើង។