ការណែនាំអំពីអ៊ីនធឺណិត

វឌ្នភាព ប្រធានបទ៖

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងធ្វើវគ្គសិក្សាតាមអ៊ិនធរណេតនេះអ្នកបានដឹងបន្តិចអំពីអ៊ីនធឺណិតនិងរបៀបដែលវាត្រូវបានប្រើ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយវាសន្មតថាអ្នកក្នុងនាមជាមនុស្សភាគច្រើននៅលើអ៊ីនធឺណិតមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនអំពីរបៀបដែលអ៊ីនធឺណិតដំណើរការនិងអ្វីដែលអ៊ីនធឺណិតអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកធ្វើ។

អ៊ីនធឺណិតបានក្លាយជាឧបករណ៍ដ៏មានប្រជាប្រិយមួយនៅក្នុងពិភពលោកដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សផ្សេងទៀត។ យោងតាមគេហទំព័រ We are Social បានឱ្យដឹងថានៅខែមករាឆ្នាំ ២០១៩ មានមនុស្សចំនួន ៤.៣៩ ពាន់លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកដែលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដោយមានការកើនឡើងចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ ៣៦៦ លាននាក់ពីឆ្នាំមុន។

ការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ិនធឺណិតអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈការប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូននិងផែនការទិន្នន័យចល័ត។ អ្នកប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមក៏កើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សផងដែរជាមួយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មីជិត ១ លាននាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

មើលវីដេអូនេះដោយ code.org ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីអ៊ីនធឺណិតនិងរបៀបដែលវាដំណើរការ

ឥឡូវនេះអ្នកបានគ្របដណ្តប់លើគំនិតនៃអ៊ិនធឺណិតនិងរបៀបដែលវាដំណើរការអ្នកនឹងរៀនអំពីការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជា

kmKhmer
រមូរទៅកំពូល

គោលការណ៍ឃុកឃី

យើងប្រើខូគីដើម្បីធ្វើបដិរូបកម្ម និងកែលម្អបទពិសោធន៍រុករករបស់អ្នក។ ដោយចុច 'ទទួលយកទាំងអស់' អ្នកយល់ព្រមចំពោះគោលការណ៍នេះ។