មេរៀនទី ២ ពីចម្ងាយពីការចូលរួមរបស់កេងកងអភិរក្សស្នេហាលើកុមារតាមអនឡាញ

កម្រងសំណួរស្ថានភាព

kmKhmer
រមូរទៅកំពូល

គោលការណ៍ឃុកឃី

យើងប្រើខូឃីស៍ដើម្បីធ្វើបដិរូបកម្មនិងកែលម្អបទពិសោធន៍រុករករបស់អ្នក។ ដោយចុច 'យល់ព្រមទាំងអស់' អ្នកយល់ព្រមនឹងគោលការណ៍នេះ។